top of page

Rudens paskaitų ciklas: Artimųjų Rytų kultūros bruožai

Kiekvieną trečiadienį* 18:30 val Artimųjų Rytų specialistai per „Microsoft Teams“ platformą skaito paskaitas, skirtas pagrindiniams Artimųjų Rytų kultūros bruožams pažinti. Aptariamos ne tik islamo religijos ištakos, pagrindiniai principai bei raiška dabartiniame pasaulyje, bet ir tradicinė bei šiuolaikinė kultūra ir kasdienybė.

*Išskyrus paskaitą: Miesto ID – socio-politinė perspektyva

Vienos paskaitos trukmė: 60min + 15min diskusija

Vienos paskaitos kaina: 10 eur

Perkant vienam asmeniui paskaitų paketą (14 paskaitų): 98 eur

Institucijai perkant grupei (3-8 žmonių) paskaitų paketą (14 paskaitų): 266 eur

Jei neturite galimybės dalyvauti paskaitoje, bet norite įsigyti paskaitą arba paketą, suteiksime prieigą prie duombazės ir turėsite galimybę peržiūrėti paskaitos įrašą bet kuriuo jums patogiu metu.

Pavedimą atlikti į:

VšĮ Arabų kultūros forumas

Saskaitos numeris: LT707300010149778533, AB Swedbank

Banko kodas: 73000

SWIFT: HABALT22

Pavedimo paskirtis: Paskaitos pavadinimas

Atlikus įmoką, susisiekite su mumis per akforumas@gmail.com. Gavę apmokėjimą, mes jums išsiųsime paskaitos nuorodą.

Paskaitų tvarkaraštis:

09.08

Muchamedas

Muchamedas - islamo religijos įkūrėjas, gimė Arabijos pusiasalyje maždaug 570 m. Paskaitoje rekonstruosime Pranašo Muchamedo gyvenimą ir asmenybę, bei aptarsime, koki vaidmenį Pranašo gyvenimo būdas iki šių dienų turi kiekvieno musulmono kasdieniniui gyvenimui.

Lektorė: Maritana Larbi

09.15

Šeimos teisė

Dažnai supratimas apie kitų šalių kultūrą bei teisę yra grindžiamas susiformavusiais stereotipais. Taigi paskaitos tikslas - išsiaiškinti būdingiausias šeimos teisės nuostatas bei kultūrinius aspektus, turinčius reikšmės žmonių elgesiui šeimoje.

Lektorė: Maritana Larbi

09.21

Seksas ir seksualumas Islamo kultūroje

Seksualumas, seksas, lytiškumas, lyčių santykiai – islamo kultūroje vengtinos temos. Paskaita skirta apžvelgti esminius požiūrius ir normas, susiformavusias istoriniame-politiniame kontekste ir atskleisti temos polemiškumą.

Lektorė: Milda Petkauskaitė

09.29

Šventės Artimuosiuose Rytuose

Paskaitos metu aptarsime religines ir tradicines šventes. Įsigilinsime į vestuvių, gimtadienių ir kitų šeimos švenčių ypatybes. Analizuosime skirtumus tarp artimųjų rytų ir vakarų kultūros švenčių.

Lektorė: Safija Larbi

10.06

Kitatikiai islamo bendruomenėje

Šiandien Vakaruose islamo bendruomenės požiūris į kitatikius –tai vienas iš dažniausiai diskutuojamų klausimų žmogaus teisių kontekste. Priklausomai nuo politinių, socialinių ir ekonominių aplinkybių patys musulmonai nuo pat pradžios formulavo labai skirtingus požiūrius. Paskaitoje aptarsime pagrindines šiai temas skirtas sąvokas, bei teisines ir etines normas, reguliuojančias santykį tarp musulmono ir kitatikio.

Lektorė: Maritana Larbi

10.13

Maronitai Libano Istorijoje

Maronitai yra istoriškai Libane susiformavusi siriškos kilmės su Roma uniją dar XII a. sudariusi arabiškai kalbančių krikščionių bendruomenė, turėjusi didžiulę įtaką formuojantis moderniai Libano valstybei ir kurios populiacijos dalis Libane šiandien sudaro apie 20-30 %. Paskaitoje bus aptarti pagrindiniai maronitų bendruomenės istoriniai ir kultūriniai bruožai, aptariant tokius klausimus kaip lingvistinė ar politinė saviidentifikacija, kuri paaiškina šiuolaikinių Libano kultūrinių simbolių susiformavimo prielaidas, bei maronitų vaidmuo XX a. Libano istorijos kontekste.

Lektorius: Šarūnas Rinkevičius

10.20

Izraelio -Palestinos konfliktas

Izraelio ir Palestinos konfliktas tęsiasi jau bemaž šimtmetį, nepaisant daugelio mėginimų jį išspręsti. Paskaitoje bus aptarta šio konflikto raida ir pagrindiniai jo chronologijos riboženkliai. Kontekstualizuojant konfliktą platesniame arabų šalių ir net islamiškojo pasaulio kontekste bus parodyta didžiulė geopolitinė šio konflikto reikšmė.

Lektorius: Ernestas Jančenkas

10.26*

Miesto ID – socio-politinė perspektyva

Islamiški miestai jau viduramžiais pasižymėjo tvirta administracine Sistema, institucionalizuota prieiga į miestų vadybą. Paskaita skirta pažinčiai su miesto gyvenimu per skirtingas prizmes – struktūrinę, institucinę ir socialinę.

Lektorė: Milda Petkauskaitė

11.03

Civilizacijų raidą pagal pirmąjį arabų sociologą Ibn Khalduną (XIV a.)

XIV amžiuje gyvenęs sociologas, istorikas, filosofas Ibn Khaldun laikomas arabiškosios sociologijos pradininku dėl savo novatoriškų idėjų, kritiškumo ir žmogiškojo faktoriaus analizės civilizacijų raidos studijose. Ibn Khalduno idėjos aktualios ir šių dienų kontekste, padeda giliau suprasti arabišką visuomenę ir gyvenimo būdą.

Lektorė: Milda Petkauskaitė

11.10

Beduinai: tarp tradicijos ir šiuolaikybės

Dykumų klajokliai – vieni paslaptingiausių arabų kraštų gyventojų, lig šiol puoselėjantys autentiškas tradicijas. Aptarsime beduinų tapatybės problemas, iššūkius ir integraciją šiuolaikinėje visuomenėje.

Lektorė: Ina Kiseliova

11.17

Sufijų meilės kelias: prasmės ir simboliai

Aptarsime meilės sampratą sufijų filosofijoje. Remdamiesi žymiausių sufijų veikalais bei moksline literatūra bandysime iššifruoti sufizmo simbolius.

Lektorė: Ina Kiseliova

11.24

Modernybės kritika šiuolaikinėje islamo filosofijoje

Modernybės kritika šiuolaikinėje Vakarų filosofijoje nėra naujiena, todėl daugelis išsilavinusių žmonių yra girdėję M. Heideggerio pavardę. Paskaitoje bus aptariama H. Bergsono ir M. Heideggerio idėjų adaptacija ir transformacija Vakarų hegemoniją kritikavusių Irano mąstytojų darbuose. Taip pat darbe bus apžvelgtos garsiausio nūdienos modernybę kritikuojančio arabų filosofo Tahos Abdurrahmano idėjos.

Lektorius: Ernestas Jančenkas

12.01

Islamo radikalizacija: Sayyid Qutb

Tam tikras islamo radikalumas dėl, be kitų dalykų, žiniasklaidos indėlio gali  pasirodyti savaime suprantamas. Ar iš tiesų islamo idėjos būtinai radikalios? Aptarsime idėjų radikalizaciją ir konkrečiai vieno svarbiausių islamizmo atstovų, padėjusio pagrindą al-Qaeda ideologijai, Sayyid Qutb gyvenimą ir idėjas.

Lektorė: Marija Rakickaja

12.08

XIX–XX a. intelektualinis tradicionalistų sąjūdis ir sąsajos su islamu

Susipažinsime su Lietuvoje menkai tyrinėtu XIX–XX a. tradicionalistų (perenialistų) sąjūdžiu. Ieškosime atsakymų į amžiną klausimą: kuo šiuolaikiniu pasauliu nusivylusius ir amžinojo sacrum ieškančius Vakarų mąstytojus patraukia islamo tradicija.

Lektorė: Ina Kiseliova

bottom of page