• Vilius Neveras

Musulmonų pankrokas, harcore'as ir islamas viename judėjimeTaqwacores“ judėjimo pradžia siejama su Michael Muhammad Knight novelės „Taqwacores“ atsiradimu, kurioje vieno musulmono amerikiečio susidūrimas su musulmonų pankroko atstovais priverčia jį kvestionuoti islamo tiesas ir buvimą musulmonų amerikietiškoje kultūroje. Šiuo metu pradeda rastis muzikinės grupės (Al-Thawra, Diacritical The Kominas, Secret Trial Five), suformavusios „Taqwacores“ subkultūrinį judėjimą. Sąvoka „Taqwacore“, pirmąkart panaudota Knight‘o knygoje, atspindi mišrų musulmonų amerikiečių identitetą, amerikietiškos ir islamiškos kultūros sintezę daugybės JAV musulmonų gyvenimuose. „Taqwa“ – tai islamo konceptas, simbolizuojantis supratimą apie Dievo sąmoningumą, “Core“ – tai „hardcore“, žodžio, apibūdinančio individą ar žmonių grupę, kuriai būdingas stiprus atsidavimas tai specifinei grupei ir jos vertybėms, kurios dažnai prieštarauja visuomenės normoms, trumpinys. Romanas taip pat tapo svarbiu ir dėl to, jog jis kalba apie platesnį islamo suvokimą – tokį, kuris apima ir musulmonus pankus bei pasisako už Dievo konceptą, kuris vertina girto, slankiojančio musulmono su skiautere ir tatuiruotėmis tikėjimą. Viena pagrindinių idėjų, išreikštų romane, - islamas, kaip religija ar konceptas, yra pakankamai platus, kad galėtų savyje ne tik talpinti, bet ir pripažinti tuos, kurie yra kitokie nei didžioji dauguma, kurie kvestionuoja religiją bei save ir patys pilnai nusprendžia, ką reiškia būti musulmonu.


Pankrokas, kaip subkultura ar muzikinis judėjimas atskleidžia pasipriešinimą visuomenės normoms ir kvestionuoja bendrai pripažintas vertybes ir normas. Tuo metu islamas suvokiamas kaip indivi